? 无妄(卦二十五) - 520365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注网 365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注
520表白网,为你推荐最感人的365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注

无妄(卦二十五)

来源:365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注网 时间:2018-02-19 21:28:28 责编: 人气:

&mdash

&mdash&ldquoxié&rdquodezuòrénzhǔn

?yuánwén?

(

zhènxiàqiánshàng)wàng(1):yuánhēng,zhēn?fěizhèng,yǒushěng?yǒuyōuwǎng?

chūjiǔ:wàngwǎng,?

liùèr:gēng,huò

,shē(3)?yǒuyōuwǎng?

liùsān:wàngzhīzāi(4)?huòzhīniú,hángrénzhī,rénzhīzāi?

jiǔ:zhēn,jiù?

jiǔ:wàngzhī,yàoyǒu?

shàngjiǔ:wàngháng?yǒushěng,yōu?

?zhùshì?

(1)

wàngshìběnguàdebiāo?wàngdeshìluàn,zhèng?wàngjiùshìyàoyǒuzhèngguǐhángwéi?quánguàdenèiróngshìjiǎnghángwéixiūyǎngyàozhèngguǐ,néngluànlái?wàngshìguàzhōngduōjiàn,yòunèiróngyǒuguān,suǒyòngzuòbiāo?

(2)

(ZT):xīnkāikěndehuāng?

(3)

shē(yu):gēngzhǒnglesānniándeshú?

(4)

wàng:liàozhīwài?

?wén?

wàngguà:hēngtōng,dezhànwèn?guǒxiǎnghángwéizhèngdāng,jiùhuìyǒuzāihuò?wàichūyǒusuǒwǎng?

chūjiǔ:yàoyǒuzhèngdàodehángwéi,?

liùèr:gēngzhǒngjiùyàoshōuhuò,kāikěnhuāngjiùxiǎnggēngzhǒngshú?wàngxiǎngzhědehángwéinándàoyǒuma?

liùsān:liàozhīwàidezāihuò?yǒurénjiāngniúshuānzhù,guòderénshùnshǒuniúqiānzǒule,réndiūniúlewàizhīzāi?

jiǔ:zhànwèn,méiyǒuzāihuò?

jiǔ:lebìngluànxiǎng,chīyàohuìquán?

shàngjiǔ:yàowàngháng?wànghángyǒuzāi,méiyǒushímehǎochù?

?jiě?

zhèguàdezhǔshìgàojièrénmenyàoyǒufēifènzhīxiǎng,yàozuòfēiwéi,xiǎnghángwéidōuyàozhèngdào?huànhuàshuō,jiùshìyàoxiǎngzhèng,hángduān

fǎnguòláishuō,jiùshìrénzhèngyǐngwāi?

zhènéngshuōhǎo?jiǎngjiū&ldquo

xié&rdquo?míngzhèngyánshùn?guāngmíngzhèngdezhōngguóchuántǒngxiǎng,zǒngshìyòngzhǒnglùn?zhèng?nǎizhìshuōjiāoláijiāqiánggāorénmendejiàoxìng,tōngguòrénréndexiūyǎng,láiquèrénmenxīnzhōngdedàolìng?hángdòngzhǔn?

dànshì,dàodezuòyòngjìngshìyǒuxiànde?shèhuìhángwéideguīfànháizhī,yuèdìngdeqiángzhìcuòshīláizhìyuēxiēyuèguǐzhě?kuàngqiě,dàodeshuōjiāoduìmǒuxiērén(bāokuòdàitǒngzhìzhě)nánhuīzuòyòng,shènzhìháiyǒukǒushìxīnfēi?yángfèngyīnwéiderén,gǎngōngkāitiāozhàndàozhǔnderén?yīn,shànliángdeyuànwàngzǒngpèizheqiēshíhángdecuòshīzhì,cáihuìyuàncháng?